Státní zemědělský intervenční fond se v rámci “Programu rozvoje venkova” zavázal finančně podpořit nákup vyvážecího vleku od firmy Möre Maskiner částkou 206.500Kč žadatele Ing.Pavla Michla

Počet přístupů:         © Jakub Španiel, 2011; 2017+ Adam Ležák